ALGEMENE VOORWAARDEN

Taarten / Cupcakes/ Koekjes / Ander gebak

 • De genoemde prijzen zijn vanaf prijzen en inclusief BTW.

 • Bestellingen dienen uiterlijk 7 dagen voor leverdatum betaald te zijn aan Zoet Goed Taarten d.m.v. overschrijving. Contante betaling bij afhalen is niet mogelijk!

 • Bij annulering tot 14 dagen voor de leverdatum zal het gehele bedrag worden teruggestort.

 • Voor Bruidsgebak gelden de volgende aanvullende voorwaarden.

Workshops

 • Workshops op aanvraag gaan v.a. 5 personen. Heeft u een kleiner groepje, dan zal de prijs voor 5 personen gerekend worden (5x€x.xx)

 • Reiskosten binnen een straal van 20 km zit bij de prijs in begrepen. Daar buiten betaalt u €0,50 per gereden km.

 • Workshops op aanvraag en door ons geplande workshops dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang betaald te zijn aan Zoet Goed Taarten d.m.v. overschrijving. Contante betaling is niet mogelijk!

 • Gastworkshops dienen uiterlijk 1 maand voor aanvang betaald te zijn aan Zoet Goed Taarten d.m.v. overschrijving. Contante betaling is niet mogelijk!

 • Bij annulering van een volledige workshop op aanvraag:

  • tot 21 dagen voor aanvang zal het gehele bedrag worden teruggestort.

  • tot 14 dagen voor aanvang zal 70% van het gehele bedrag worden teruggestort.

  • tot 7 dagen voor aanvang zal 50% van het gehele bedrag worden teruggestort.

  • binnen 7 dagen voor aanvang vervalt het recht op terugbetaling.

 

 • Bij annulering van 1 persoon op een door ons geplande workshop:

  • tot 14 dagen voor aanvang zal het gehele deelnamegeld worden teruggestort.

  • tot 7 dagen voor aanvang zal 50% van het gehele bedrag worden teruggestort.

  • binnen 7 dagen voor aanvang vervalt het recht op terugbetaling.

 • Bij annulering van 1 persoon op een gastworkshop:

  • tot 14 dagen voor aanvang zal 70% van het deelnamegeld worden teruggestort.

  • Binnen 14 dagen voor aanvang van de workshop zal geen deelnamegeld worden teruggestort.

Algemeen

 • De genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW

 • U krijgt altijd de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van een mooie taartstandaard, cupcakestandaard of etagère. Deze dienen binnen 5 dagen retour gebracht te worden, daarna vervalt het recht op retour van de borg.

 • © Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig anderemanier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoet Goed Taarten